امنیت سرمایه گزاریRISK MANAGEMENT

با بررسی های مدوام و دقیق بر روی سرمایه ها، دارایی ها و مدیریت ریسک اداره فعالیتهای شرکت این امکان را فراهم ساخته ایم تا در هر زمان با داشتن اطلاعات مکفی از شرایط حسابها بتوانیم امنیت سرمایه مشتریان و میزان سرمایه مورد نیاز برای ادامه کار و رشد شرکت و همچنین کیفیت خدمات آن را در بهترین شرکت تضمین کنیم.


حسابهای جدا شده

یورو تریدر در راستای امنیت سرمایه مشتریان تمامی تمهیدات مورد نیاز را اتخاذ نموده است. روش کاری ما به نحوی طراحی شده که در آن سرمایه مشتریان از سرمایه های شرکت کاملا جدا هست و در حسابهای جدا از هم نگه داری خواهد شد. به همین دلیل سرمایه مشتریان در حسابهای شرکت نمود پیدا نخواهد کرد و جزو دارایی های شرکت منظور نخواهد شد.
چت با پشتیبان 24 ساعته